Information on the processing of personal data

Before you give your consent in the sign-up form, we are obligated to inform about the processing of personal data based on Databeskyttelsesforordningen.

We are obligated to inform you about the details of our processing of your data and furthermore inform you about your rights in reference to this.

 

Legal basis

Our processing of personal data is based on article 6, paragraph 1, item a (consent) of Databeskyttelsesloven.

The data will be stored safely with Aarhus Kommune for as long as you wish to receive news from Tech City Aarhus. Your data will be deleted permanently if you choose to unsubscribe. The information will not be shared with others and data will exclusively be processed by Aarhus Kommune Erhverv.

 

Your rights

You have the right to request insight in the information we hold about you.

You have the right to request eligibility or deletion of the information.

 

Who is using your information?

The data responsible is part of Aarhus Kommune and your personal data is processed only by:

 

Data responsible:

Borgmesterens Afdeling
Erhverv og Bæredygtig Udvikling
Aarhus Kommune Erhverv

Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

E-mail: aarhuskommuneerhverv@aarhus.dk
Telephone: +45 89 40 22 00

 

If you have any questions in connection to the processing of your data by Aarhus Kommune, please contact the advisor of data protection of Aarhus Kommune at: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk

Finally, we will inform you that it is possible to address a complaint to Datatilsynet about our processing of personal data at: www.datatilsynet.dk

Simonleminenmadsen 800Pxwide

Details

Date:

Time:

10:00- 12:00

Aarhus Rådhus
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus

Tec Five-Tec-O-Meter

Kristoffer Laigaard Nielbo, Lasse Skjalm, Simon Leminen Madsen, Per Lundvald

Barrierer og muligheder med sprogmodeller

Hvad vil det betyde, hvis lægen, sygeplejersken eller sosu-assistenten slap for at indtaste dokumentation ind i et journalsystem, hver gang de havde haft en konsultation af en patient eller havde haft et hjemmebesøg hos en borger? Lær om barrierer og muligheder med sprogmodeller i Netværk om datadrevet digitalisering i sundhedsvæsnet.

 

Sprogmodeller har potentiale til at løfte en kæmpe arbejdsbyrde i sundhedsvæsnet i forhold til blandt andet indtastning af store mængder af dokumentation ind i journalsystemerne. Samtidig kan sprogmodeller være en hjælp i formidlingen af vigtig information om borgernes sundhed mellem fagprofessionelle, og de kan understøtte kommunikationen mellem sundhedsvæsnet og borgerne og patienterne.

 

Sprogmodeller er med andre ord potentielt en arbejdskraftsbesparende og afbureaukratiserende teknologi, der på både kort og lang sigt kan frigøre de fagprofessionelles hænder til deres primære opgave: Behandling og pleje af patienterne og borgerne.

 

Men hvor langt er vi fra en fuld implementering af sprogmodeller i sundhedsvæsnet? Hvad er barriererne, og står der overhovedet noget i vejen for at komme i gang? Tilmeld dig dette netværksmøde i Netværk om datadrevet digitalisering i sundhedsvæsnet, og vær med til at rykke ved vores fælles viden om sprogmodellernes potentialer.

 

Du kan deltage gratis i netværksmødet online eller fysisk på Aarhus Rådhus. Netværksmødet er et pre-event til OffDig Health den 4. marts 2024 i Aarhus.

 

Program

10.00.10.20 Velkommen og opvarmning

 

10.20-10.40 Hvad er en sprogmodel?

v/ Kristoffer Laigaard Nielbo, Professor & Director, Center for Humanities Computing, Aarhus Universitet

 

10.40-10.55 Sprogteknologi til sundhedsfaglig dokumentation

v/ Lasse Skjalm, Strategi og Udvikling – Digitalisering, Aarhus Kommune

 

10.55-11.10 TITEL PÅ VEJ

v/ Simon Leminen Madsen, senior AI specialist, PhD, AI Lab, Alexandra Instituttet

 

11.10-11.25 Pause og netværk

 

11.25-11.40 Generativ AI og hvordan kommer vi i gang med at tale med computeren

v/ Per Lundvald, Director Product Development, Omilon A/S

 

11.40.11.55 Opsamling og spørgsmål

 

11.55-12.00 Farvel og tak

 

12.00-12.30 To go-sandwich